En samlad information om våra utbildningar hittar du under socant.su.se/utbildning. Nedan följer ett smakprov på de kurser och program Socialantropologiska institutionen erbjuder samt några tips och råd på vägen inför din ansökan. Sista ansökningsdag är den 15 april. Du söker via antagning.se.

Grundutbildning

Grundutbildningen på Socialantropologiska institutionen består av två kandidatprogram samt fristående kurser.

Kandidatprogram i Socialantropologi

Socialantropologi handlar om människor och mångfald – om världen och om oss själva. Programmet ger dig insikter i det sociala sammanhangets betydelse för hur vi människor förhåller oss till och tolkar vår omvärld.

  • År 1 ger grundläggande kunskaper i socialantropologi. Du läser Socialantropologi I och II.
  • År 2 läser du valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att praktisera en termin.
  • År 3 ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metodik och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete.

Kandidatprogram i Socialantropologi

Kandidatprogram i Global utveckling

Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Hur ser sambandet ut mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders utvecklingsprocesser? Om du är intresserad av frågor om demokrati, miljö, fattigdom och säkerhet är kandidatprogrammet i Global utveckling någonting för dig.

  • År 1 läser du Global utveckling I och II.
  • Å 2 läser du kurser i breddningsämnen. Du väljer mellan Ekonomisk historia, Internationella relationer, Kulturgeografi, Socialantropologi och Statsvetenskap.
  • År 3 läser du Global utveckling III och IV.

Kandidatprogram i Global utveckling

Fristående kurser

Institutionen erbjuder fristående kurser i Socialantropologi (I, II, och III) samt kurserna ”Migration, kultur, mångfald”, ”Genus och sexualitet” och ”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi”.

Fristående kurser

Foto: Siri Schwabe
Foto: Siri Schwabe

Avancerad nivå

Utbildningen på avancerad nivå består av två egna masterprogram och fristående kurser. Dessutom finns möjligheten att läsa ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier som erbjuder en examen i Socialantropologi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Studier på avancerad nivå innebär en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. Undervisningen sker på engelska.

Masterprogram i Socialantropologi

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi. Studierna är flexibla och erbjuder möjlighet att välja specialiseringskurser från institutionens lista över kurser på avancerad nivå.

Masterprogram Socialantropologi

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

Programmets målsättning är att ge en gedigen utbildning i socialantropologi med särskild profilering mot transnationella processer, kulturella skillnader och nya former för identitet. Programmet innehåller ett utbytesmoment där du vistas utomlands under två terminer.

CREOLE

Foto: Fernando Jaramillo
Foto: Fernando Jaramillo

NYHET! - Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa.

Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Fristående kurser på avancerad nivå

I mån av plats ger institutionen även kurserna inom masterprogrammen som fristående kurser.

Kurser avancerad nivå

Studera med funktionsnedsättning

På Stockholms universitet finns samordnare som du kan träffa för ett samtal om ditt behov av pedagogiskt stöd. Här berättar vi hur du går tillväga för att få stöd och anpassningar i dina studier.

Antagningsstatistik

Undrar du över tidigare års antagningspoäng till program och kurser? Det kan du söka fram i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

Möt våra studenter

Undrar du över hur det är att läsa socialantropologi eller global utveckling hos oss? Läs vad våra studenter tycker.

I den här filmen intervjuas tre av våra masterstudenter. De berättar om vad som fick dem att välja just antropologi och delar med sig av sina erfarenheter från studier på Stockholms universitet.

Foto: Tania González
Foto: Tania González

Hitta vägar till rätt jobb

Här har vi samlat intervjuer med våra tidigare studenter. De berättar om sina vägar ut i arbetslivet och om vilka möjligheter som finns efter studierna.

Vill du veta mer om antropologi?

Vad är antropologi? Hur kan jag välja en karriär inom antropologi? Hur kan jag få veta mer om pågående antropologiska projekt runt om i världen? Vilka färdigheter kommer jag att utveckla tack vare en examen i antropologi?