En samlad information om våra utbildningar hittar du under socant.su.se/utbildning. Nedan följer ett smakprov på de kurser och program Socialantropologiska institutionen erbjuder samt några tips och råd på vägen inför din ansökan.

Sista ansökningsdag är den 16 april. Du söker via antagning.se.

Grundutbildning

Grundutbildningen på Socialantropologiska institutionen består av två kandidatprogram och fristående kurser.

Kandidatprogram i Socialantropologi - för att du vill förstå vad människor och samhällen har gemensamt. Och hur vi skiljer oss åt

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare. Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter om samhällen och deras människor, institutioner och värderingar.

Kandidatprogram i Socialantropologi

 

Kandidatprogram i Global utveckling - för att du vill jobba för världen, i världen

När du läser Global utveckling studerar du globala samband mellan kultur, politik och ekonomi. Programmet tar upp centrala frågor i pågående debatter utifrån kunskaper och forskningsrön i olika samhällsvetenskapliga ämnesområden. Hur ser sambandet ut mellan ekonomisk utveckling och klimatförändringar? Varför utvecklas vissa länder snabbt ekonomiskt samtidigt som andra släpar efter? Vilken roll spelar demokrati, mänskliga rättigheter och konflikter i länders och regioners utvecklingsprocesser?

Kandidatprogram i Global utveckling

 

Fristående kurser

Institutionen erbjuder fristående kurser i Socialantropologi (I, II, och III) och kurserna ”Genus och sexualitet” och ”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi”.

Fristående kurser

Avancerad nivå

Utbildningen på avancerad nivå består av två egna masterprogram. Dessutom finns möjligheten att läsa ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier som erbjuder en examen i Socialantropologi med inriktning mot samhällsvetenskapliga miljöstudier.

Studier på avancerad nivå innebär en fördjupning i socialantropologi som ger en solid grund för arbetslivet och vidare forskning. Undervisningen sker på engelska.

Masterprogram i Socialantropologi

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet är en världsledande forskningsinstitution som erbjuder ett globalt och jämförande perspektiv på samtida sociala och kulturella former. Masterprogrammet ger uttryck för institutionen engagemang att förstå människor, idéer och objekt in situ, och hur de förflyttar sig över politiska och kulturella gränser – och hur de då utmanas, förstärks eller ritas om.

Masterprogram Socialantropologi

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

CREOLE är ett specialiserat masterprogram som tar fasta på frågor om globalisering och fokuserar på tre huvudområden: transnationella processer, kulturella skillnader och visuell kultur. Programmet har utvecklats av ett konsortium av sex institutioner från sex länder och erbjuder en omfattande socialantropologisk utbildning. CREOLE innehåller ett utbytesmoment med en obligatorisk vistelse under två terminer på en eller två av våra partnerinstitutioner i Europa.

CREOLE

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa.

Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

Foto: Siri Schwabe

 

Tips och råd inför din ansökan

Hur är det att plugga här - egentligen?

Fråga Jonas!

Studera med funktionsnedsättning

På Stockholms universitet finns samordnare som du kan träffa för ett samtal om ditt behov av pedagogiskt stöd. Här berättar vi hur du går tillväga för att få stöd och anpassningar i dina studier.

Antagningsstatistik

Undrar du över tidigare års antagningspoäng till program och kurser? Det kan du söka fram i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik.

Möt våra studenter

Undrar du över hur det är att läsa socialantropologi eller global utveckling hos oss? Läs vad våra studenter tycker.

I den här filmen intervjuas tre av våra masterstudenter. De berättar om vad som fick dem att välja just antropologi och delar med sig av sina erfarenheter från studier på Stockholms universitet.

Hitta vägar till rätt jobb

Här har vi samlat intervjuer med våra tidigare studenter. De berättar om sina vägar ut i arbetslivet och om vilka möjligheter som finns efter studierna.

Vill du veta mer om antropologi?

Vad är antropologi? Hur kan jag välja en karriär inom antropologi? Hur kan jag få veta mer om pågående antropologiska projekt runt om i världen? Vilka färdigheter kommer jag att utveckla tack vare en examen i antropologi?

Studentrekrytering
Foto: Viktor Gårdsäter