Om du använder RefWorks och vill spara dina referenser måste du överföra ditt referensbibliotek till ett annat referenshanteringsprogram senast den 31 december 2019. Universitetsbiblioteket har från och med december 2018 en campuslicens på Zotero, vilket innebär att du kan lagra obegränsat med referenser där.

Läs mer om referenshanteringsprogram.

referenshanteringsprogram
Foto: Niklas Björling