Då Socialantropologi I nu är ändrad kommer vi att ge ett separat tillfälle för dig att tenta av delkursen. Inlämningsdatum kommer att vara torsdagen den 25 augusti 2016 på studentexpeditionen mellan kl. 13.00–15.00. Hemtentan kommer att skickas ut med epost den 17 augusti under förutsättning att du har anmält dig till hemtentan.

Om du vill skriva tentan måste du omregistrera dig på Socialantropologi I. Och anmäla dig till tentan senast den 12 juni.