Hur väcktes ditt intresse för socialantropologi?

– Människor och relationer har alltid intresserat mig. Hur människor lever sina liv och vilka val vi gör. Hur det återspeglar våra likheter och olikheter och vad som faktiskt påverkar och driver oss. Socialantropologin stämde perfekt med vad jag ville lära mig mer om: en allt mer globaliserande värld och hur det påverkar oss människor. En bättre förståelse för andra genom att studera olika kontexter, sociala konstruktioner och livsförhållanden har socialantropologin gett mig. Metoden deltagande observation var också tidigt något som lockade.

Hur ser dina studier och karriär ut hittills?

– Jag började läsa socialantropologi på Stockholms universitet hösten 2007. Efter två terminer gjorde jag ett halvårs praktik på Sveriges ambassad i Paris där jag var placerad på den konsulära enheten som bland annat hanterar nödställda svenskar och utfärdar pass. När det var dags att skriva C-uppsats så valde jag att skriva om det konsulära biståndet som svenska ambassader kan ge till svenska medborgare utomlands. Mitt fokus låg på psykiskt sjuka resenärer som behöver hjälp utomlands och vilka problem som ofta omger den typen av ärenden. Jag har även läst breddningskurser i sociologi och arkeologi inom ramen för min fil.kand. Efter min praktik på ambassaden fick jag ett erbjudande om ett vikariat på drygt ett år. Jag blev alltså kvar i Paris och arbetade vidare med administrativa och konsulära frågor på ambassaden. Jag fick senare ett erbjudande från utrikesdepartementet om att börja arbeta i den nystartade jourverksamheten som kris- och beredskapssakkunnig.

Hur tog du dig in på arbetsmarknaden?

– Min praktik på ambassaden i Paris öppnade många dörrar som senare ledde vidare till min nuvarande tjänst på utrikesdepartementet.

Vilka är för närvarande dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

– Mina arbetsuppgifter på utrikesdepartementet är att ge konsulär hjälp till svenskar utomlands, att handlägga brådskande ärenden för personer som är skadade, sjuka, frihetsberövade eller har avlidit. Jag och nio kollegor ingår i UD-jouren som ansvarar för utrikesdepartementets larm och beredskapsfunktion och vi hanterar brådskande ärenden utanför våra utlandsmyndigheters ordinarie öppettider. Vi hanterar också större kriser där många svenska medborgare drabbas som till exempel nu senast jordbävningen i Nepal.

Hur ser du tillbaka på din tid som student?

– Jag hade en underbar tid som student i socialantropologi. Jag hade fantastiska studievänner och lärde mig så mycket om olika platser i världen och hur människor lever sina liv där. Det var en motiverande tid med intressanta och lärorika föreläsningar, teorier och diskussioner som utmanade mitt sätt att tänka och se på omvärlden. Att få inblick i olika grupper, sociala konstellationer och sammanhang. Alltifrån vardagslivet för balettdansare och utrikeskorrespondenter i Stockholm till subkulturer i USA.

Någon hälsning till dagens studenter?

– Njut av studietiden och passa på att göra en termin utomlands om det är något som lockar. Fokusera på det du verkligen tycker är roligt och intressant. Det är det viktigaste!