Hur väcktes ditt intresse för socialantropologi?

– Först genom ett allmänt intresse för resor, andra människor och kulturer. I samband med en resa i Israel som volontär på en kibbutz insåg jag att jag ville förstå mer om hur olika samhällen och kulturer formas i förhållande till varandra och att jag ville jobba med internationella frågor.

Hur ser dina studier och karriär ut hittills?

– Fil kand-examen 1998 från Beteendevetenskaplig utredarlinje (Stockholms universitet) inriktning mot tvärkulturella relationer och invandrarfrågor, huvudämne socialantropologi. Magisterexamen 1998 från ”International Migration and Ethnic Relations” (IMER), en tvärvetenskaplig utbildning på Socialantropologiska institutionen (Stockholms universitet).

Yrkeslivet började 1998 som handläggare på Migrationsverket. Arbetar sedan 1999 på Sidas Humanitära enhet med ansvar för humanitärt bistånd med inriktning på flyktingfrågor och samarbete med FN:s flyktingkommissariat UNHCR. Arbetsuppgifter inkluderar beredning, beslut, kvalitetssäkring och uppföljning av Sidas humanitära bistånd. Har arbetat två perioder som utlandsstationerad för Sida: i Zimbabwe 2003-05 och i Guatemala 2008-09. Har även arbetat en period på Rädda Barnen 2006-07 som samordnare för beredskapsstyrkan för skydd för barn i katastrofsituationer.

Hur tog du dig in på arbetsmarknaden?

– Kontakter via praktikplats ledde till volontäruppdrag i Mexiko för UNHCR. Erfarenheter från frivilligt engagemang i Röda Korset gav meriter. Genom att profilera mig på flyktingfrågor fick jag min första anställning på Migrationsverket.

Hur ser du tillbaka på din tid som student?

– Lärorik, och med stor frihet. Jag drog nytta av möjligheten att studera i Spanien en utbytestermin och att göra fältarbete i Guatemala med Sidas Minor Field Study-stipendium för D-uppsatsen. Var också aktiv i frivilligt arbete inom Röda Korsets Ungdomsförbund och läste extra kurser i mänskliga rättigheter parallellt på Teologiska högskolan i Stockholm.

Någon hälsning till dagens studenter?

– Hitta ett fokusintresse för att profilera dig och dina kunskaper! Komplettera med erfarenheter utanför universitetet som ger meriter, kontakter och nätverk.

Ingela Winter-Norberg finns på Twitter: @ingelawn