Du ansöker via www.antagning.se. Sista ansökningsdatum för internationella studenter är runt den 15 januari. För svenska studenter och studenter inom EU/EES är sista ansökningsdatum runt den 15 april. För exakta datum, besök www.antagning.se. Antagning sker endast under höstterminen.

Masterprogram i Socialantropologi

 

 

Socialantropologiska institutionen vid Stockholms universitet är en världsledande forskningsinstitution som erbjuder ett globalt och jämförande perspektiv på samtida sociala och kulturella former. Masterprogrammet ger uttryck för institutionen engagemang att förstå människor, idéer och objekt in situ, och hur de förflyttar sig över politiska och kulturella gränser – och hur de då utmanas, förstärks eller ritas om.

Studierna är flexibla och erbjuder valbara kurser som speglar forskningen som bedrivs vid institutionen. Det är möjligt att efter överenskommelse välja specialiserade kurser från andra institutioner för att skräddarsy en individuell inriktning.

Obligatoriska kurser är t.ex. antropologins teorihistoria och vetenskapsteori, och antropologisk metod. Metodkursen genererar färdigheter i att genomföra fältarbete och har en till största delen praktiskt inriktning. ”Writing Anthropology Workshop”, som ges under år I, förbereder studenterna inför programmets avslutande masteruppsats. Under år II utformar studenterna ett självständigt forskningsprojekt och organiserar och utför ett längre, gediget fältarbete i Sverige eller utomlands.

En masterexamen i socialantropologi öppnar för flera olika yrkesalternativ, förutom till en forskarkarriär. Antropologer arbetar både inom den offentliga och den privata sektorn. Många arbetar som handläggare i sammanhang där antropologens speciella perspektiv på människor och kulturer är värdefullt, såsom inom internationell verksamhet, biståndsarbete, mångfalds- och integrationsfrågor och utredningsverksamhet. Medier och kommunikation, kulturfrågor och utbildning är andra viktiga verksamhetsområden. Antropologers kunskaper efterfrågas även inom marknadsanalys och i reklambranschen.

Masterprogram i socialantropologi, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019

Master's program in Social Anthropology (1373 Kb)

Masterprogram i Socialantropologi - CREOLE

 

 

OBS från och med höstterminen 2019 antar vi inga nya studenter på CREOLE-programmet.

CREOLE är ett specialiserat masterprogram som tar fasta på frågor om globalisering och fokuserar på tre huvudområden: transnationella processer, kulturella skillnader och visuell kultur. Programmet har utvecklats av ett konsortium av sex institutioner från sex länder och erbjuder en omfattande socialantropologisk utbildning. CREOLE innehåller ett utbytesmoment med en obligatorisk vistelse under två terminer på en eller två av partnerinstitutionerna: Université Lumière Lyon 2 (Frankrike), Universitat Autònoma de Barcelona (Spanien), National University of Ireland-Maynooth (Irland), Universität Wien (Österrike) och Univerza v Ljubljani (Slovenien).

Studierna är flexibla och ger studenterna vissa möjligheter att välja kurser i enlighet med sina specialintressen. Utbudet av specialiseringskurser varierar terminsvis. Specialarbetet (30 hp) upptar en termin och föregås av ett kortare fältarbete. Temat är valfritt inom programmets övergripande tematik och väljs i samråd med handledare.

Creole (562 Kb)

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier

 

 

Socialantropologiska institutionen erbjuder utöver våra två egna masterprogram ett internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier (120 hp). Programmet ges i samarbete med Statsvetenskapliga institutionen och Kulturgeografiska institutionen. Statsvetenskapliga institutionen står som värd för programmet och har en samordnande funktion.

Samhällsvetenskapliga miljöstudier är ett flervetenskapligt forskningsfält som behandlar vad som styr människors handlande, föreställningar och sätt att organisera sig i förhållande till miljön. Det handlar om att förstå de samhälleliga processer som leder till miljöförändringar eller är en reaktion eller anpassningar till dessa.

Forskningsfältet undersöker hur, var och på vilka samhällsnivåer beslut fattas som relaterar till miljön. Hur kan man åstadkomma olika former av politisk, ekonomisk, social och kulturell styrning av miljöpåverkande samhällsprocesser på lokal, nationell och global nivå?

Internationellt masterprogram i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Avancerad nivå, 120.0hp, HT 2019