Kandidatprogram

Vi har ett kandidatprogram i Socialantropologi som leder till en kandidatexamen i socialantropologi, 180 hp. Vi har också ett kandidatprogram i Global utveckling tillsammans med Ekonomisk-historiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen, och Statsvetenskapliga institutionen som leder till en kandidatexamen i global utveckling, 180 hp.

Fristående kurser

Om du vill sätta ihop din egen kandidatexamen går det bra att läsa socialantropologi som fristående kurser. Vi ger kurser i socialantropologi I, II, III på sammanlagt 90 hp där du under socialantropologi III skriver ditt specialarbete. 

Socialantropologi I

Socialantropologi II

Socialantropologi III

Vi har också en praktikkurs, läs mer om den här

Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi