Du har möjlighet att göra praktik under den sista terminen i programmet Global utveckling, termin IV. Där kan du välja Praktik som delkurs ett (15 hp, dvs under 9 veckor) från mitten av januari till drygt mitten av mars, då du måste vara tillbaks för att börja nästa delkurs. (Se aktuella terminstider här ; praktikkursen löper under terminsdel A och B.)

Det innebär att du själv under föregående termin har hittat en arbetsplats vars verksamhet har relevans för din utbildning inom Global utveckling-programmet, och där du kommer att bli tilldelad arbetsuppgifter av relevant och avancerad karaktär för denna utbildning. Din praktik får inte vara avlönad. Se exempel på praktikplatser nedan och här: Tips på praktikplatser.

För att göra praktik behöver du skicka in en överenskommelse – med den som ska vara din handledare på arbetsplatsen – och få denna godkänd av koordinatorn för Global utveckling. Ladda ner det dokumentet nedan på denna sida: Överenskommelse praktik Global utv (finns på svenska och engelska). Denna praktikansökan kan skickas in löpande under höstterminen. Sista datum för inlämning av ansökan är 1 december.

Praktikperioden avslutas med att du lämnar in en praktikrapport, vilken examineras med U/G. Se anvisningar för denna praktikrapport i dokumentet Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling (nedan). Praktikrapporten ska vara inlämnad på Mondo vid samma tid som delkurs ett avslutas (se exakt datum i dokumentet). En godkänd praktikrapport innebär att du fullföljt delkursens krav för 15 hp.

Dokument att ladda ner:

Överenskommelse praktik Global utv sve (på svenska)
Överenskommelse praktik Global utv sve (23 Kb)
Överenskommelse praktik Global utv eng (på engelska)
Överenskommelse praktik Global utv eng (24 Kb)
Anvisningar för praktikrapport, Global utveckling
Anvisningar för praktikrapport Global utveckling VT19 (83 Kb)

Ytterligare information om praktik

Mer information om praktik finns på webben under Studieinformation för Global utveckling. Där kan du läsa om den fristående terminslånga kursen ”Kvalificerad arbetspraktik med inriktning mot global utveckling och socialantropologi”, få tips om korta och långa praktikplatser (i Sverige och utomlands), vilka möjligheter det finns att söka stipendium och vilken sorts försäkring som du täcks av under din tid som praktikant. Läs också intervjuer med GU-studenter som gjort praktik.

Praktik (Studieinformation för Global utveckling)