Kandidatprogram i socialantropologi, Grundnivå, 180.0hp

Kandidatprogram i Socialantropologi (3538 Kb)

Socialantropologi handlar om världens människor och om mångfald. I vår tid blir världen alltmer sammanhängande samtidigt som lokala skillnader lever vidare. Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt liv, tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för sociala konsekvenser. Men också vad människor och samhällen har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger fördjupande insikter om samhällen och deras människor, institutioner och värderingar.

Kandidatprogrammet i Socialantropologi ger dig en förståelse för de sociala och kulturella sammanhangens betydelse för hur vi förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Du läser om samtidsfrågor som berör grunderna för social gemenskap och solidaritet, och om maktutövande och ojämlikhet under skiftande samhälls- och miljöförhållanden.

Programmet är fördelat på tre läsår, omfattande 180 hp. Det huvudsakliga ämnesområdet för utbildningen är Socialantropologi och inom programmet finns möjlighet till två terminers studier inom andra, kompletterande ämnesområden. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen. Huvudämne för examen är Socialantropologi.

År 1 ger grundläggande kunskaper i socialantropologi genom Socialantropologi I, 30 hp och Socialantropologi II, 30 hp.

År 2 läser du valfria kurser inom andra ämnesområden på högskolenivå i Sverige eller utomlands. Du kan också välja att göra en termins kvalificerad arbetspraktik (30 hp).
Läs mer om breddningsåret. Läs mer om våra utbytesavtal.

År 3 ger fördjupade kunskaper i socialantropologi genom studier av aktuella socialantropologiska debatter, metod och genom ett längre fältarbete. Årskursen och programmet avslutas med ett examensarbete där vetenskapliga metoder och teorier som har tillgodogjorts under utbildningen används.

Vem kan söka?

För behörighet se www.antagning.se.

Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.

Kandidatprogram Grundnivå, 180 hp i socialantropologi