Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.

Antagning

Antagningen går till så här:

  1. www.antagning.se gallrar ut alla sökande som har tillräckligt med högskolepoäng d.v.s. 75 hp.
  2. Kursansvarig går sedan igenom de som sökt för att se om de har 60 poäng i antropologi eller global utveckling eller motsvarande.
  3. När kursansvarige har gjort sökande ”behöriga med villkor” så är ”villkoret” för att bli antagen att man skickar in blanketten ”Överenskommelse praktik” till Anna Gustafsson (se e-postadress och adress nedan).

Du ska senast den 1 december (för vt) eller den 1 juni (för ht) ha inkommit med en  Överenskommelse praktik (23 Kb) som innehåller:

  • uppgifter om praktikplatsen
  • dina tänkta arbetsuppgifter
  • namn och telefonnummer till en praktikplatshandledare
  • en preliminär tidsplan

till Anna Gustafsson vid Socialantropologiska institutionen. Maila överenskommelsen till anna.gustafsson@socant.su.se eller skicka den till följande adress

Att: Anna Gustafsson
Socialantropologiska institutionen
Stockholms universitet
Universitetsvägen 10B
106 91 Stockholm

Undervisning

Lärande sker framförallt på arbetspraktiken. Undervisning i att skriva en praktikrapport sker genom handledning.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.

Viktig information

Obs! Denna kurs är inte möjligt att använda som breddningsämne inom kandidatprogrammet Global utveckling, utan måste läsas utanför/efter programmet. Studierektorn för Global utveckling kan dock skriva ett intyg för arbetsplatsen att praktiken är del av studentens utbildning vid Stockholms universitet.

Om du som sökande till kursen inte får en praktiköverenskommelse på plats, och därmed inte fyller kraven för behörighet, behöver du själv se till att tacka nej/omprioritera din ansökan på antagning.se för att inte riskera att bli blockerad från de andra utbildningsalternativ du eventuellt har sökt. 

Tips på praktik

Ta del av våra tips på praktikplatser.

Försäkring under praktik

Om du gör praktik i Sverige täcks du av den vanliga Studentförsäkringen från Kammarkollegiet. Det är en olycksfallsförsäkring och täcker inte materiella skador eller stöld. Försäkringen gäller under resor till och från arbetsplatsen, och under arbetstiden på arbetsplatsen eller på andra platser - inom Sverige - som du behöver resa till inom din praktiktjänstgöring. Läs mer här om villkoren för Studentförsäkringen: http://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/student-doktorand-och-elev/studenter-pa-universitet-och-hogskola

Om du gör praktik vid en arbetsplats som innebär att du är utsatt för särskilda risker för arbetsskada täcks du även av Arbetsskadeförsäkringen. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/myndigheter/fackforbund/arbetsskadeforsakringen

För praktik utomlands täcks du av försäkringen Student-UT. Läs mer om villkoren här: http://www.socant.su.se/utbildning/studieinformation/försäkringsskydd-vid-utlandsstudier