På höstterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp:

Teorihistoria – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling.

Kommunikation och estetik – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

Migration, kultur, mångfald – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

Genus och sexualitet – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

På vårterminen är kursen indelad i fyra delkurser på 7,5 hp, varav två är obligatoriska och två är valbara:

Teorihistoria – fördjupning i klassiska antropologiska texter och ämnets teoretiska utveckling.

Kommunikation och estetik (delkurs 2, valbar) – undersöker hur människor använder sina sinnen för att ta emot intryck och idéer från omvärlden och utvecklar kulturella former för att uttrycka sig och kommunicera.

Miljö och samhälle (delkurs 2 valbar) – introduktion till miljöantropologi och politisk ekologi som ger en introduktion till antropologisk forskning om interaktionen samhälle-miljö. I fokus ligger frågan vad antropologin kan bidra till i diskussionen om dagens miljöproblem.

Migration, kultur, mångfald (delkurs 3, valbar) – utforskar etnicitet och kulturell mångfald ur ett socialantropologiskt perspektiv. Kursen diskuterar bland annat hur dagens internationella migration bidrar till nya diasporaer och transnationella familjeformer.

Medicinsk antropologi (delkurs 3, valbar) – introduktion till medicinsk antropologi. Fokuserar på hur sjukdom, lidande och helande formas i en komplex samverkan mellan biologiska, psykologiska, sociala, politisk ekonomiska och miljöbetingade processer.

Genus och sexualitet – undersöker hur antropologer historiskt har behandlat frågor om genus och sexualitet, framförallt i synen på män och kvinnor, homosexualitet och, i sin förlängning, heteronormativitet.

Gå till den här sidan för att ladda ned kursplan.

Ansökan

Ansökan sker på www.antagning.se.