Finansiären kräver medfinansiering

En del finansiärer finansierar inte forskningen till 100% och då är det upp till forskaren att lösa hur resterande del ska finansieras. Detta brukar vanligen lösas genom bidrag från en annan finansiär eller att institutionen går in med eget bidrag.

Direkta kostnader

Direkta kostnader är kostnader som uppstår i samband med projektet. Exempel på direkta kostnader är: löner, resor, maskiner, material m.m. En del finansiärer räknar lokalkostnader som en direktkostnad.

Indirekta kostnader

Overhead (OH) eller indirekta kostnader syftar till de gemensamma kostnader som institutionen har som inte kan kopplas till en specifik kostnadsbärare, t.ex. bibliotek, ledning, datorsupport och administrativ personal som tillhör stödverksamheten. Hur stort påslag detta är varierar mellan institutionerna hos Stockholms universitet. Därutöver så ersätter finansiärerna sällan alla indirekta kostnader och storleken på ersättningen varierar mellan olika finansiärer.

Full kostnadsredovisning

Fr o m 2010 är överenskommelsen om det generella påslaget på 35 % för indirekta kostnader uppsagt. Det innebär att i ansökan till svenska finansiärer ska de indirekta kostnaderna beräknas enligt SUHF-modellen. Lokalkostnader som tidigare har ingått i påslaget ska redovisas som en direkt kostnad. Mer information om modellen går att hitta på universitets sida om full kostnadsredovisning.

Budgetering av löner

Eftersom lönenivåerna skiljer sig mellan institutionerna är det bra att fråga någon ansvarig vid institutionen om hjälp för budgetering av t.ex. en post docs lön. Tänk på att budgetera för eventuella löneförhöjningar om projektet ska pågå i flera år.

Doktorandernas löner följer doktorandstegen.

Lönekostnadspåslag (LKP)

Lönekostnadspåslag (LKP) är kostnaden för arbetsgivaren att ha en person anställd utöver själva lönen. Påslaget varierar mellan olika åldersgrupper och uppgifter om aktuella påslag går att hitta på sidan om löneavgifter på Medarbetarwebben: http://www.su.se/medarbetare/personal

Budgetering i annan valuta

Tänk på att valutakursen kan komma att förändras från dess att ansökan skrevs till dess att projektet väl startat. Därför är det alltid bra att hålla sig till en något lägre kurs än dagens för att undvika kursförluster. Är budgeten t.ex. 100 000 euro och valutakursen när projektet väl startar 1EUR = 10SEK så kommer projektet att ha 1 000 000 kr att röra sig med. Är kursen däremot 1EUR = 9SEK så kommer projektet att ha 900 000 kr att röra sig med.

Ytterligare information

Här kan du läsa mer om forskningsfinansiering.