För att du ska få ersättning för kostnader för viss sjukvårdsbehandling ska du lämna in kvitto i original till Personalavdelningen inom sex månader. Kravet på att uppvisa att beloppet är registrerat i högkostnadskort har upphört. Däremot förutsätts att du även fortsättningsvis ser till att beloppet registreras i högkostnadskortet.

Läkarvård

Du får ersättning för all läkarvård, oralkirurgisk behandling samt psykologbehandling med högst 95 kronor vid varje behandlingstillfälle. Ersättningen är skattepliktig med undantag för läkarbesök hos privatläkare som inte är ansluten till Försäkringskassan.

Sjukgymnastik och annan sjukvårdande behandling

Du får ersättning med högst 55 kronor för varje besök i offentlig vård eller hos enskild vårdgivare som tillämpar av regeringen fastställd taxa. Ersättningen är skattepliktig.
Annan sjukvårdande behandling kan vara kiropraktor- och naprapatbehandling. Utövarna måste vara registrerade hos Socialstyrelsen.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Läkemedel

Du får ersättning för kostnader för läkemedel som enligt lag omfattas av högkostnadsskydd. Begär kvitto (receptspecifikation) på apoteket och skicka in det (i original) till din lönehandläggare vid Personalavdelningen. Apoteket registrerar inköpet på högkostnadskortet. Ersättningen är skattepliktig.

Observera att under semester utomlands utgår ingen ersättning från universitetet för läkarvård och medicin.

Ytterligare information

Här hittar du ytterligare information om sjukdom och läkarvård.