Ladok är universitetets studiedokumentationssystem.

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer.  Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet.

Logga in på Ladok.

Ladok - manualer och handböcker.