Personalmöten 

  • Personalmöten sker den första måndagen varje månad.
  • Alla möten kl. 11.00 i B600 (eller via Zoom)
  • Inbjudan skickas ut till alla på personallistan inför varje möte

Planerade personalmöten VT21: 

  • 1 februari, kl 11.00

  • 1 mars, kl 11.00

  • 12 april, kl 11.00

  • 3 maj, kl 11.00

  • 7 juni, kl 11.00